SALES CATALOGUE NO. 1 FOR RUNALI LINDI FARMERS- NACHINGWEA