...

ABOUT US

The Cashewnut Board of Tanzania (CBT) is a corporate body established by the Act No. 18 of 2009. It is entrusted with the responsibility of regulating the development of the Cashew Industry in Tanzania in undertaking its mandated roles.
The Cashewnut Board puts more emphasis in improving efficiency and effectiveness in the cashewnut sub-sector in order to meet requirements of different stakeholders thereby enabling them to contribute to the national development.

...

Zoezi la usajili wa wakulima

Bodi ya Korosho Tanzania inapenda kuwatangazia wakulima wa Korosho kuwa zoezi la usajili wa wakulima bado halijafungwa. Wakulima ambao bado hawajajaza fomu za taarifa zilizoandaliwa na kusambazwa na Bodi ya Korosho wanatakiwa kujaza fomu hizo na kuzirejesha kwa mtendaji wa kijiji au kata.
Wakulima wanasajiliwa kwa lengo la kuboresha huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali katika kuendeleza zao la Korosho
Read more>>

...

Uzinduzi mafunzo ya matumizi bora ya pembejeo

Bodi Ya Korosho Tanzania imezindua mafunzo ya matumizi bora ya viuatilifu vya zao la Korosho kwa wakulima wa Korosho. Zoezi hili litasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza uzalishaji wa zao la Korosho kwani wakulima wengi wamekua wakipata changamoto mbalimbali za kitaalam katika kutumia viuatilifu mbalimbali vya zao la Korosho.

Bodi yaweka utaratibu wa kukopesha pembejeo kwa wakulima wa Korosho

Bodi Ya Korosho Tanzania imetoa Mwongozo wa utaratibu wa ukopeshwaji wa pembejeo za zao la Korosho kwa wakulima wa zao la Korosho. Mwongozo huu unaainisha masharti ya Mkopo, hatua za kufuata ili kupata mkopo, muda wa utekelezaji na ilani. Mkopo huu ni wa hiari na ni kwa mkulima anayeuza Korosho zake kupitia Chama cha Ushirika cha Msingi cha Mazao (AMCOS)

Zifuatazo ni nyaraka muhimu katika kuelekea zoezi hili muhimu

HEAD OFFICE LOCATION